Hovedveisystemet i Moss og Rygge

Gjennom 2000-tallet har sentrale deler av Moss og Rygge hatt en stor økning i trafikken på hovedveinettet. Deler av dette vegnettet har til tider dårlig trafikkavvikling. Rv 19 er en hovedåre for både fergetrafikk, lokal trafikken fra/til Jeløy, og er også viktig for gående og syklende. På oppdrag fra samferdselsdepartementet er det utarbeidet en KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge for å vurdere trafikksituasjonen og vurdere behovet til nye trafikkløsninger.

Informasjon om KVU for nytt hovedveisystem for Moss og Rygge finner du på Statens vegvesen sin hjemmeside.

Statens vegvesen har utarbeidet en mulighetsvurdering for rv19 som en oppfølging av prioriteringen gitt i Nasjonal transportplan 2018-2029. Prosjektet omfatter omlegging av rv19 fra E6 til Moss fergekai med mål om å legge store deler av vegen i tunnel. Vurderingene har som formål å foreta en avgrensning av videre utrednings- og planoppgaver.


 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45