Samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen

Samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i mosseregionen (PDF, 3 MB) er en avtale mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.
Samarbeidet har til hensikt å utvikle mosseregionen til en attraktiv, bærekraftig og konkurransedyktig region basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren. Nullvekst i intern personbiltrafikk er det operasjonelle målet akseptert av alle partene i avtalen.

Samarbeidet skal bidra til en god samordning av areal og transportutvikling på tvers av fag og forvaltningsnivå. Samarbeidsavtalen skal sikre et godt, kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag og bidra til helhetlige løsninger og økt gjennomføringskraft. 

Oppgaver i samarbeidet:
-    Oppfølging av KVU for hovedveisystemet i Moss og Rygge kommuner
-    Felles bidrag inn i arbeidet med knutepunktsutvikling rundt stasjonsområder i regionen
-    Sikre regionens interesser i NTP
-    Koordinering og forankring av regionens planer og tiltak innenfor området areal og transport
-    Koordinering av framkommelighetstiltak for kollektivtransport og sykkel på tvers av forvaltningsnivåene.

Kontaktperson:
Helene Øvrelid
Prosjektleder samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen
helene.overlid@moss.kommune.no
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45