29.11.17 - Siste nytt fra Bane NOR om prosjektet "Nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad"

Bane NOR informerer om at de forberedende arbeidene fortsetter i henhold til oppsatt plan med riving av Kleberglaget, montering av høyspentkum og etablering av anleggsvei ved Sandbukta.

Fra Bane NOR:

4. desember begynner Bane NOR riving av Kleberglageret på Moss havn. Det blir satt opp en provisorisk støyskjerm for å skåne naboer, men vi forventer ikke særskilt støyende arbeider i forbindelse med denne jobben.  Vi vil muligens ha behov for å jobbe noen senere kvelder ut over vanlig arbeidstid (07.00-19.00). Vi utvider derfor arbeidstidsperioden med én time, til kl. 20.00, i perioden mandag til fredag.

I Strandgaten er mesteparten av spuntingen ferdig i denne runden og vi fortsetter med gravearbeider i enden av veien. Vi skal blant annet sette ned en stor høyspentkum i den spuntgropa som ligger nærmest den stengte planovergangen i syd.
I november ble et nytt renseanlegg satt i drift ved anleggsområdet på havnen. Anlegget sørger for å lede renset anleggsvann i undersjøisk vannledning ut i ytre havnebasseng mens slam samles i beholdere og kjøres til godkjent mottak. 
Etter at Pakkhuset ved Moss stasjon ble revet i september er området opparbeidet og asfaltert, og en ny pendlerparkering med ca. 60 plasser ble åpnet 19. november.

Mosseskogen

Også i Mosseskogen er det god progresjon i de forberedende arbeidene. Perioden fra august til desember har blitt brukt til å klargjøre for en midlertidig anleggsvei ned til Sandbukta og anleggsområdet for fjellskjæringen og påhugg til ny tunnel.
Mye innsats er lagt ned for å skåne Mollbekken fra miljøskadelige utslipp og for å legge til rette for at mossingene fortsatt skal kunne benytte Mosseskogen som tur- og rekreasjonsområde. Det er blant annet etablert en gangkulvert under Kongeveien slik at man kan bevege seg trygt i området også under anleggsperioden. Prosjektet fortsetter å produsere infoskilt for turgåere. Nye skilt kommer opp fortløpende for å hjelpe turfolket med å navigere i skogen.

Alle støyeiendommer vil få et infobrev om kort tid. Her informeres det om status og ny fremdrift.

Det kommer også et nytt nyhetsbrev veldig snart med mer informasjon om prosjektet.
Prosjektet stiller på Bylab torsdag 30.11 fra kl 15-19. Har dere spørsmål eller kommentarer så er dere hjertelig velkommen til å komme ned og ta en prat med oss.

Ønsker deg en riktig fin dag!


Med vennlig hilsen

Nina Kjønigsen
Kommunikasjonsanvarlig
 
Bane NOR

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45