23/10-17 - Siste nytt fra Bane NOR om prosjektet "Nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad"

Bane NOR svarer på utfordringene pendlere har uttrykt om parkeringssituasjonen og beskriver videre nærliggende fremdrift for prosjektet.

Bane NOR vil også være tilgjengelige på Bylab i gågaten 26/10-17 og er ellers tilgjengelige via telefon, som beskrevet nedenfor.

Fra Bane NOR:

Pendlerparkering:

Det ble nylig skrevet om frustrasjon rundt pendlerparkeringen i Moss sentrum, om dårlig utnyttelse og oppmerking. Det vil heldigvis bli en endring på dette veldig snart:

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

I dag er det 123 pendlerplasser øst for spor 5 i Moss. I en lengre periode vil antallet økes til 181 plasser.

Dette inkluderer området der pakkhuset sto og forutsetter at dagens spor 5 rives. Denne nye plassen vil være klar ca. 22.11.2017, og vil også inkludere en utvidet sykkelparkering. Området skal reasfalteres og få ny-oppmerking av biloppstillingsplasser. På vestsiden av spor 6, er det to tomter som Bane NORs leier av Moss Havn. Disse tomtene tilbakeføres Moss Havn 25.11.2017 og vil ikke lenger være pendlerparkering. Når den nye stasjonen er på plass og anlegget er ferdig, vil antall pendlerplasser være likt det antallet vi totalt har i dag, dvs. 286 plasser. 

Videre fremdrift:

På havnen har vi nå stort sett spuntet ferdig. Vi jobber nå med å legge om rør og kabler i bakken tvers over Strandgata. Renseanlegg er også under etablering i Moss havn.

I uke 44 skal vi rive det lille kontor/lagerbygget i Værlesands Bakgate 5. Arbeidet utføres på dagtid. De nærmeste naboene har fått varsel om dette og oppfordres til å lukke vinduene for å holde støv og støy ute.

Fra uke 43 vil vi starte opp med forgraving til spunting ved søndre planovergang, i enden av Strandgata. Se vedlagt varsel. Spuntarbeidene regnes å være ferdige rundt uke 46 og da blir det etter planen ikke mer spuntarbeide før tidligst vår/sommer 2018.

Vi takker naboer og berørte for godt samarbeide så langt og beklager de ulempene dette arbeidet påfører byens beboere.

Har dere spørsmål eller kommentarer så er det bare å ta kontakt på prosjektets nabovakttelefon: 400 27 579.
Prosjektet er også på Bylab førstkommende torsdag, 26.10 fra kl 1500-1900 slik at det er mulig å stile spørsmål der.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45