Fellesnemnda

Fellesnemnda er satt ned av de to kommunestyrene og er sammenslåingens øverste politiske organ. Fellesnemnda skal ta stilling til alle prinsipielle forhold i sammenslåingsprosessen frem mot 1. januar 2020. Det sitter 22 folkevalgte politikere i fellesnemnda, 11 fra hver kommune.  

Ordfører i Moss, Tage Pettersen, er leder av nemnda.

Møtedatoer, saksliste og protokoll finner du her:

Saksinnkalling til midlertidig fellesnemnd mellom Moss og Rygge

Fellesnemndas oppgaver følger av intensjonsavtalen. Utover dette skal nemnda ha følgende mandat: 

Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende byggingen av

ny kommune

Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning og

medbestemmelse blir ivaretatt

Fellesnemnda kan etablere arbeidsutvalg, underutvalg og arbeidsgrupper etter behov

Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg

frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å kunne ha

konsekvenser for den nye kommunen

Fellesnemnda har et særlig ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske og

arealpolitiske konsekvenser for den nye kommunen

Fellesnemnda skal selv disponere engangsstøtten

Fellesnemnda skal holde kommunestyrene orientert om sitt arbeid

Fellesnemnda skal legge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og rådmennene

i de to kommunene, frem mot etablering av den nye kommunen

 

 

Fellesnemnda skal ansette prosjektleder og etablere prosjektorganisasjon for sammenslåingsprosessen. Prosjektleder skal oppfylle kvalifikasjonene for å kunne tilsettes som rådmann i ny kommune.

 

Kontaktperson: Tale Westvik; tale.westvik@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45