Vedtatt områdereguleringsplan for Moss havn

Bystyret vedtok 20. juni 2016 områderegulering for Moss havn. Planen omfatter 432 daa, der 151 daa er landareal og 234 daa sjøareal.

Planområdet grenser mot Moss havn i nord, jernbanen i nord/øst, boligområder på Kleberget i sør/øst og Værla i sør/vest. Planen legger til rette for havneadkomst fra Strandgata i nord, etablering av fremtidig ferjeleie syd for Steinullbakken og utvikling av Moss havn og badeområde i sør. Arealene i sjø er satt av til havneområde og badeområde.

Aktuelle dokumenter i saken:
Plandokumenter m vedlegg – områderegulering Moss havn

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45