Jernbanen - Utbygging av dobbeltspor og ny stasjon i Moss

2 tog klare til avgang fra Moss stasjon - Klikk for stort bilde

Det er en stor investering som skal gjøres i byen vår og et tema som engasjerer mange. Vi har samlet informasjon om planleggingen og fremdriften for arbeidet på denne siden og vil oppdatere jevnlig slik at alle interesserte kan følge med på arbeidet.

Framdrift i arbeidet:

Bane NOR har utarbeidet områderegulering for hele strekningen gjennom Moss og Rygge. Rygge kommune vedtok sin del av planen den 22.9.2016. Moss bystyret vedtok planen den 14.11.2016.

Den 27.2.2017 vedtok Moss bystyre å fjerne reguleringsbestemmelse § 4.5. slik at innsigelse til planen kunne frafalles.

Kommunen mottok 85 klager på planvedtaket. Klagesaken er ferdigbehandlet hos fylkesmannen, og klagene ble ikke tatt til følge. Kommunens planvedtak opprettholdes.

Med bystyrets vedtak den 14 11.2016 Moss kommune sagt ja til jernbanen kan utbygges som vist i den vedtatte planen.

Områdereguleringen for jernbanen er vedtatt og gyldig.

Bane NOR har startet forberedende arbeider og grunnerverv pågår. Hovedarbeidene er planlagt oppstartet i løpet av 2019. Noen foreløpige milepæler er:

  • Arbeid med midlertidige spor og anleggsveier i Moss vil starte i 2017/2018.
  • Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.
  • Det er forventet å ta i bruk nytt spor og stasjon ved ferdigstillelse 2024.
  • Etter at nytt spor er tatt i bruk vil det fortsatt være etterarbeider med å ferdigstille gater og torg rundt stasjonen.

Du kan hente informasjon og stille spørsmål på Bylab:

På Bylab Moss i Dronningens gate 15, kan du hente informasjon og snakke med kommunens planleggere.
Deltagere fra Bane NOR vil være tilstede på Bylab for å besvare spørsmål fra kl 15:00-19:00:

  • Torsdag 27.9. mellom klokken 15-19
  • Torsdag 25.10. mellom klokken 15-19
  • Torsdag 29.11. mellom klokken 15-19

Dokumenter og informasjon om arbeidet:

Informasjon fra Bane NOR:

Kontaktpersoner i Bane NOR:

Prosjektsjef: Jarle Rasmussen
                     Tlf: 916 73 402
                      E-post: raja@banenor.no

Prosjekteringsleder: Trygve Sørbø Kvarme
                     Tlf: 975 13 254
                      E-post: sortry@banenor.no

Grunnerverver: Marie Oppegård
                     Tlf: 920 66 466
                      E-post: oppmar@banenor.no

Kommunikasjonsansvarlig: Nina Kjønigsen
                     Tlf: 456 18 351
                      E-post: kjonin@banenor.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45