Moss kommune

Tilskuddsordning for lag og foreninger som rammes av høye strømutgifter 2021

Utvalget for kultur, aktivitet og inkludering vedtok 18.11.21 å bevilge kr 200 000,- til en tilskuddsordning for frivillige idretts- og kulturforeninger som rammes av særlig høye strømutgifter i 2021.
Ordningen er søknadsbasert og fristen er 10. desember.

Vedlagte søknadsskjema skal benyttes:
Tilskuddsordning til lag og foreninger som rammes av høye strømutgifter i 2021 (office.com)