Moss kommune

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Klikk for stort bildeHer kan du lese om noen av tilskuddene til frivillige organisasjoner. Vi anbefaler å følge regelmessig med på denne siden for oppdatering.

Tilskudd til festivaler, kunst og kultur i Viken. Viken Fylkeskommune. Søknadsfrist 15.2 Mer informasjon finner du her.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken sine tilskudd finner du her

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen om koronaviruset i regi av frivillige organisasjoner 2021. Søknadsfrist 15.1.21. Mer informasjon finner du her. 

Tilskudd til opprydding av marin forsøpling
Søknadsfrist 20.1.2021. Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende arbeid, Helsedirektoratet
Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det gis støtte til tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper. Søknadsfrist 15.12.2020. Her kan du lese mer om ordningen.

Kulturrådet har ulike støtteordninger innenfor kunst og kultur, blant annet for amatørteaterlag, barn og unge, scenekunst, litteratur, musikkfestivaler, EØS-midler og stipend. Her finner du oversikt over de ulike tilskuddene.

Lokale aktivitetsmidler (LAM). Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er Idrettsrådene som deler ut midler. Dersom et idrettslag vil vite mer om ordningen, bes de ta kontakt med Beate Knutsen i Moss Idrettsråd på tlf. 92252989 eller post@mossidrettsrad.com. Se også Idrettsrådets Facebooksider.

Tilskudd for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser, Kulturdepartementet: Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser. Søknadsfrist 15.06.2021. Her kan du lese mer om ordningen.

Stiftelsen Dam forvalter 50 millioner for Helsedirektoratet til "Frivillighetens program for aktivitet og besøk for sårbare eldre", og åpnet for løpende søknader 31. august. Tilskuddet retter seg mot sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn. Les mer i denne lenken.

Søknadsfrister Spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg er 1. oktober.  Her finner du mer informasjon.

Sparebankstiftelsen DNB: Tilskudd til primært 0-25 år. Neste søknadsfrist er 1.2.2021 for tilbud til unge i Østlandsområdet. Søknadsfristene for "Lokal ordning" 1. februar og 1. september 2020. Søknadsfristene for "Lokal ordning under 50.000 kroner" er 1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november. "Drakter til idretten" har løpende søknadsfrist. Mer informasjon finner du ved å klikke på denne lenken . Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til "varige" elementer: Faste installasjoner, materialer til oppussing og utrusting, kunstverk, innkjøp av utstyr og lignende som bidrar til aktivitet. Videre støttes formidling og kompetansehevende tiltak. NB! Vi gir ikke støtte til enkeltutgivelser av filmer, musikk og bøker, men kan støtte tilknyttede aktiviteter. De gir også støtte til prosjekter utenom vanlig drift.

Frifond er Norges enkleste støtteordning for barn og unge. De støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor, for eksempel aktiviteter som teater, dans, musikk osv. 1/3 av målgruppen må være under 26 år. Les mer om ordningene her.

Gjensidigestiftelsen: Vanligvis lyses midler ut med søknadsfrist 15.9 hvert år.

Storebrand "Vi heier på"- konkurransen: Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot. Søknadsfrist to ganger årlig, 1. april og 1. oktober. Mer informasjon finner du her.

Legater

Det er også mulighet til å søke legater. Se Legathåndboken på nett her. 

 

Trenger du veiledning i forbindelse med tilskuddsmidler?

Gjelder det kultur, kontakt:  Daniella.van.Dijk-Wennberg@moss.kommune.no

Gjelder det idrett, kontakt: annette.thorgersen@moss.kommune.no

Gjelder det generelle henvendelser/ frivillige organisasjoner kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator på tlf. 92087822 eller ida.madeleen.moe@moss.kommune.no.