Moss kommune

Øreåshallen

Kontaktinformasjon

Øreåshallen er en kommunalt eid idrettshall. Hallen ble bygget i 1986. Skolen benytter hallen som gymsal på dagtid og mange idrettslag benytter hallen på kveldstid. 

Telefon tilsynsvakt: 457 39 743