Moss kommune

Ekholthallen

Ekholthallen er en kommual eid idrettshall i tilknytning til Rygge ungdomsskole. Hallen ble bygget i 2015. Skolen benytter hallen som gymsal på dagtid og mange idrettslag benytter hallen på kveldstid.