Moss kommune

For fastleger og andre henvisere

Frisklivssentralen er en forebyggende helsetjeneste. Vi jobber med veiledning og støtte til endring av livsstil med hensikt å forebygge livsstilssykdommer.  Vårt tilbud er gruppe- og kursbasert og foregår på dagtid. Vi tilbyr ikke individuell samtaleoppfølging over tid. Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling.

Klikk på bildet for utskriftsversjon (PDF)

Hvordan henvise? 

Fastleger kan henvise via elektronisk meldingsutveksling, ved mottaker Frisklivssentralen, Moss kommune. 
Personalia på bruker og avsender kommer automatisk.

Vi ønsker følgende informasjon:  

 • Er det behov for tolk? Hvilket språk? 

 • Henvises til følgende: 

  • Fysisk aktivitet og livsstilsendring 

  • Kosthold 

  • Snus- og røykeslutt 

  • Søvn

 • Spesielle hensyn ved trening/relevante diagnoser/annet 

Andre kan henvise via frisklivsresepten (klikk på bildet i artikkelen). Utfylt frisklivsresept sendes per post til:  
Frisklivssentralen, avd. spesialiserte team, Moss kommune, Pb 175, 1501 Moss

Målgruppe og inklusjonskriterier: 
Personer: 

 • over 18 år og bo i Moss kommune 
 • som har behov og ønske om livsstilsendring 
 • som kan nyttiggjøre seg veiledning og oppfølging 

Kriterier for deltakelse: 
Brukere må: 

 • kunne komme seg til og fra tilbud på egenhånd

 • kunne delta i gruppetilbud på dagtid

For å delta i trening, må bruker:

 • kunne gå i 20 minutter uten hjelpemiddel

Hva koster det? 

Tilbudet Fysisk aktivitet og livsstilsendring er gratis.
Kursene innen kosthold, snus- og røykeslutt og søvn har en kursavgift på 300kr.