Om arrangementer

 

Arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer

Annen organisert idrettsaktivitet (treninger o.l.)

Sammenkomster i privat regi på inntil 20 personer

Arrangementer på offentlig sted:

Fra 7. mai tillates arrangement på offentlig sted for opp til 50 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Andre arrangementer på offentlig sted forbys frem til 15.juni.

De som er til stede skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Arrangøren skal holde oversikt over hvem som er til stede, iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta håndhygiene.

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som del av dette.

Arrangementer for inntil 200 personer er tillatt fra 15. juni (fra 50 personer). Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1.september. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1.september. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månedlig av regjeringen.

Idrettsarrangementer (stevner, cuper, kamper o.l.) reguleres på samme måte som andre arrangementer på offentlig sted. Det vil si at slike arrangementer er forbudt ved forskrift, men er likevel tillatt for inntil 50 personer dersom det kan holdes 1 meter avstand og det er en ansvarlig arrangør (50+1). Det gjøres unntak i forskrift fra 1 meters-kravet som vil tillate seriespill i toppfotballen fra 16. juni.

Annen organisert idrettsaktivitet (treninger o.l.)

Reguleres ikke i covid-19 forskriften, og styres derfor av anbefalinger og idrettens egne retningslinjer. Organiserte idrettsaktiviteter (treninger o.l.) blir derfor ikke lenger forbudt, men man bør følge de generelle anbefalingene fra Helsedirektoratet eller eventuelle oppdaterte anbefalinger rettet mot idrett. Helsedirektoratet sin veileder for ismittevern for idrett av 11. mai 2020.

Helsedirektoratet har allerede vurdert NIFs sine retningslinjer for trening fra 7. mai og seriekamper fra 16. juni for klubber i Eliteserien og toppfotball for kvinner. Hvis det for enkelte idrettsgrener er aktuelt med andre unntak fra 20+1-anbefalingen eller annen generell anbefaling fra Helsedirektoratet, tar Kulturdepartementet dette opp med Helse- og omsorgsdepartementet

Sammenkomster i privat regi

Hovedregelen er at vi ikke bør være mer enn 20 personer samlet, og at vi bør holde en avstand på minst én meter mellom oss. Avstandskravet gjelder både innad i gruppen og til andre personer.

Personer i samme husstand har ikke samme krav til avstand og antall. Dette er gjeldende fram til det eventuelt kommer nye nasjonale retningslinjer.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger. Kapittel 6: Smittevern for pasienter og befolkning

Se nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Det er også de som kan svare på spørsmål om smittevern.