Moss kommune

Aktiviteter (kor, korps, bandøvelser, trening, idrett med mer)

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Fra 15. juni blir det tillatt med arrangementer for inntil 200 personer. 

 • Korps, kor, band og orkester kan gjennomføre musikkøvelser i tråd med Veileder for smittevern for musikkøvelser.
   
 • Organisert idrettsaktivitet styres etter anbefalinger og idrettens egne retningslinjer. Helsedirektoratet har utarbeidet en smittevernveileder for idretten. Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.
  Les: Smittevern for idrett
   
 • Fra 11.mai kan bingohaller og lignende kan åpne, og det stilles grunnleggende krav om smittevern, herunder krav om minst 1 meters avstand og forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.  

 • Fra 1.juni kan fornøyelsesparker åpne. Avstands- og hygienekrav skal følges. Begrensningen for arrangementer på 50 personer vil ikke gjelde antall besøkende i parken, men vil gjelde arrangementer som gjennomføres i parkene (konserter, forestillinger osv.). Avstandskravene vil gjelde mellom enkeltbesøkende og familiegrupper. 

 •  Fra 1.juni åpnes det for organisert svømming, inkludert skolesvømming, etter helsemyndighetenes anbefalinger om forsvarlige smitteverntiltak.  Merk at i Moss kommune er svømmehaller normalt stengt i sommermånedene og vi vil ikke klare å åpne disse før de stenges for sommeren. 

Les mer om den gradvise gjenåpningen på helsenorge.no