Barnehage
Barnevern
Bevillingssaker, alkohol
Biblioteket
Borgerlig vielse
Byggesaker
Eiendomsskatt
Familieteam
Helse
Kemner
Klage
Kultur og fritid
Natur og miljøvern
NAV
Parkering
Skole
Vann og avløp
Voksen opplæring