Moss Idrettsråd

Moss Idrettsråd er en paraplyorganisasjon for alle idrettslag i Moss kommune som er organisert i Norges Idrettsforbund. Moss Idrettsråd fungerer bl.a. som et kontaktledd mellom idrettslagene og det offentlige, f.eks. kommunen.

Styret i Moss idrettsråd består i 2015/2016 av:
Styreleder: Kari Bunes, Moss Badmintonklubb (2016)

Nestleder: Eystein Simonsen, Sprint-Jeløy (2017)

Styremedlem: Steinar Håkonsen, Moss Rideklubb (2016)

Styremedlem: Mette Karlsen, Moss Swingclub (2017)

Styremedlem: Frank Årvik, Moss Roklubb (2016)

Styremedlem: Nils Petter Nilsen, Bedriftsidretten (2016)

Varamedlem : Heidi Nordahl, HK Herulf (2016)

Varamedlem : Anders Meyer, Moss Taekwondoklubb (2016)

Varamedlem: Kjell Halvorsen, Bedriftsidretten (2016)

Leder Idrettsmerkeutvalget: Bjørn Solli (2016)
Adresse Kontakt Kategori
Moss Idrettsråd
Postboks 359
1502 Moss
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter