Foreningen Norden, Moss lokallag

Foreningen Norden ble dannet i 1919 og er en partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et økt nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdanning, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.
Adresse Kontakt Kategori
Foreningen Norden, Moss lokallag
v/Guttorm Fremstad Orkerødgt 66
1511 Moss
Telefon: 69 24 83 45 / 951 74 716
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0