Den vietnamesiske ungdomsforeningen Phan Boi Chau

Utdrag fra foreningens formål er:

Å forebygge kriminalitet blant vietnamesiske ungdom ved å bygge et
sterkt nettverk med tanke på samhold, integrering og positiv utvikling
blant vietnamesiske ungdommer i Norge.

Å videreføre vietnamesiske tradisjoner og ivareta den vietnamesiske kulturen.
Adresse Kontakt Kategori
Den vietnamesiske ungdomsforeningen Phan Boi Chau
Sverresgt. 30, 1511 Moss Postboks 776
1501 Moss
Telefon: 957 81 899
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0