CAAM (Comite de Amistad Aguacatan y Moss)

Moss kommune og Aguacatan i Guatemala er formelle vennskapsbyer. Kontakten lokalt besørges i dag av en egen forening, CAAM (Comite de Amistad Aguacatan y Moss).
Adresse Kontakt Kategori
CAAM (Comite de Amistad Aguacatan y Moss)
Tronvikveien 32
1517 Moss
Telefon: 69273132 / 90665356
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0