8. Moss Speidergruppe

Møtetidspunkt: Forskjellig i løpet av uken, men i hovedsak torsdag
Adresse Kontakt Kategori
8. Moss Speidergruppe
v/Hilde Andreassen, Klommenstensgt. 10
1533 Moss
Telefon: 906 03 192
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0