Kippenes Vel

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Kippenes Vel
Holmekollvn. 74 C
784 Oslo
Telefon: 906 97 162
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0