Bjerget Vel

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Bjerget Vel
Bjerget 3
1530 Moss
Telefon: 69 25 10 82 / 992 66 327
E-post: jch@mjk.no
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0