Moss Kreftforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Moss Kreftforening
Sturlas veg 4
1524 Moss
Telefon: 69 25 15 72 / 900 99 997
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0