KLuBb1

Medlemsforening for mossedistriktet som ble formelt stiftet 04.06.04. Foreningen har regelmessige aktiviteter i form av å lage klubbkvelder og andre kulturarrangementer. Klubben er åpen for alle kulturelle, scenebaserte uttrykksformer og samler særlig musikkutøvere på tvers av sjangere og aldere i mellom 15 - 70 år.

Faste aktiviteter er hovedkonserter med etablerte artister/grupper og en Åpen Scene hvor alle typer utøvere kan få presentere seg med korte utdrag på ca. 15 min. Vanligvis er det mellom 4 - 6 artister hver klubbkveld.

KLuBB1 lager også medlemsmøter, temakvelder, musikkfaglige kurs og arrangerer felles turer til konserter, festivaler og internasjonale kulturmetropoler.

Handlingsplan for klubbdriften vedtas hvert år under årsmøtet. Foreningen har egne vedtekter og et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Ønskes ytterligere opplysninger bes kontakt rettet til KLuBb1 via e-post.
Adresse Kontakt Kategori
KLuBb1
Postboks 286
1502 Moss
Org.nr.: 989 989 073
Telefon: 95045721 / 97115641
E-post: post@klubb1.no
Aktiviteter