Eldreliv

Hensikten med "Eldreliv" er å gi eldre i Moss sosial støtte i en ensom hverdag i form av frivillige besøksvenner og møteplasser i nærmiljøene. Målet er å legge til rette for frivillige og for frivillige organisasjoner som vil yte en innsats rettet mot hjemmeboende eldre og dermed bidra til økt trivsel og livskvalitet for målgruppa.
Eldreliv har felles hjemmeside med Moss Frivilligsentral
Koordinator Therese Lerstad
Adresse Kontakt Kategori
Eldreliv
Skoggata 24, 1531 Moss
Telefon: 40556770
Aktiviteter