Moss Industri og Næringsforening

Moss Industri og Næringsforening er en partipolitisk nøytral forening som skal være en støttespiller for foreningens medlemmer.

Foreningen har som mål å spille en aktiv rolle overfor myndigheter og å arbeide for god og riktig informasjon til publikum i Mosseregionen om industriens samfunnsmessige betydning.

Adresse Kontakt Kategori
Moss Industri og Næringsforening
Strandgaten 10 Strandgaten 10
1531 Moss
Telefon: 69251750 / 91326833
Aktiviteter