AL FURAT AKTIVITETSSENTER FOR UNGDOM

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
AL FURAT AKTIVITETSSENTER FOR UNGDOM
P.b 8
1592 Våler
Abdulrahman Abbas
Org.nr.: 992359676
Telefon: 99376305
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0