Moss Gamle Guttemusikkorps

Moss Gamle Guttemusikkorps er et veterankorps for både kvinner og menn. Korpsets formål er å samle personer som har spilt tidligere til gjensidig hygge. De musikalske krav bør tilpasses nivået hos utøverne, og hovedhensikten er å gi godt voksne musikanter en meningsfylt hobby. Korpset øver hver mandag kveld på ARENA - Moss kirke og kultursenter ved Kransen i Moss sentrum. Korpset har alltid behov for nye musikanter og tar vel i mot nye medlemmer som tidligere har spilt i korps.
Adresse Kontakt Kategori
Moss Gamle Guttemusikkorps
c/o Peer Holm, Sølyalleen 14
1515 Moss
Org.nr.: 993806501
Telefon: 69278660 / 41524270
Aktiviteter