Har du meldt flytting til folkeregisteret?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen folkeregisteret har registrert deg som bosatt pr. 30. juni 2017.
Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni 2017, eller ikke har meldt flytting til ny kommune er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Ønsker du å avgi stemme i annen kommune enn der du er manntallsført må du avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmeperioden er fra 10.08.17 - 08.09.17.

I slutten av juli sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle stemmeberettigede. På valgkortet finner du informasjon om hvor du er manntallsført pr 30.06.17. Du finner også åpningstid og hvilket valglokale du tilhører valgdagen.

Melde flytting

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1531 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00

Siste nyheter
Politikk