Regionale planer

Bilde av den regionale kystsoneplanen for Østfold (Østfold fylkeskommune) - Klikk for stort bilde

Plan- og bygningslovens § 20-3 sier om interkommunalt plansamarbeid:

Departementet (Miljøverndepartementet) kan gi nærmere bestemmelser om interkommunalt plansamarbeid.
 

Herunder kan departementet gi bestemmelser om oppretting av de nødvendige samarbeidsorganer, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte.

Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha høve til å uttale seg.

I tillegg til planer som utarbeides for Mosseregionen er planer også tatt med for Østfold fylkeskommune som region.

Oslofjordregionen er også ofte definert som et eget planområde for visse typer planer.

 

Sist endret 26.08.2015 09:57
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45