Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Planer på høring
Publisert 27.04.2017

Hensikten med planen er å legge til rette for hotell på del av eiendommen.

Publisert 21.03.2017

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av totalt 16 leiligheter i to mindre blokker i tre etasjer hver, samt parkeringsanlegg under bebyggelsen. Området er tidligere regulert til rekkehus, men det har vist seg være større etterspørsel på leiligheter. Detaljreguleringen utarbeides på grunnlag av gjeldende områdereguleringsplan for Røysåsen syd, vedtatt 28.05.02.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Publisert 25.11.2016

Bystyret vedtok 14. november detaljreguleringsplanen for Godset 1 og 3

Publisert 16.11.2016

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Planen vil bli utført som detaljreguleringsplan.
Målet er å videreføre boligfortetting på Kambo og integrere ny boligbebyggelse.
Planområdets areal er på 40.000m2, og det foreslås ny boligbebyggelse med omkring 50 eneboliger i rekke og rekkehus.

Publisert 16.11.2016

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12 -14 varsles det om igangsetting av arbeid
med omregulering for: 

Del av «Områdereguleringsplan for Nore og Vanem», vedtatt 24.11.2014, nærmere bestemt del av område I/L2.

Publisert 28.10.2016

Bystyret vedtok planen 17. oktober.  Den legger til rette for bygging av ny boligblokk på den den gamle «Drosjetråkka».

Publisert 26.08.2016

Eventuelle merknader til oppstart sendes:
Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS v. Tom Dyring, Postboks 1032, 1510 Moss / post@bergogdyring.no, innen 14. september.

Publisert 07.07.2016

Eventuelle merknader til oppstart sendes Rambøll, avdeling plan og arkitektur, boks 383, 1601 Fredrikstad, innen 28. august.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45