Skoleskyss

Østfold fylkeskommune er ansvarlig for all skoleskyss i fylket. Søknad fra foresatte sendes via skolen.

Les mer på Østfold kollektivtrafikk

Her finner du elektronisk søknadsskjema. Skolen søker på vegne av eleven/foresatte og eleven/foresatte er informert om innholdet og har mottatt kopi av søknaden.

Opplæringslovens kap. 7 sier at du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 4 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. For 1.klassinger er avstanden 2 km.
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand.
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode.
  • du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av minsteavstand.

Østfold kollektivtrafikk tilbyr deg skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start– og sluttider. Du må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass. Du får også skyss til og fra skolefritidsordningen dersom kommunen har betalt for dette.
Elev/foresatte må søke spesielt til fylkeskommunen for elever som har behov for tilrettelagt skoleskyss.

Publisert av Jens Kristian Aamold. Sist endret 30.06.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944 38 34 76