Satsingsområder

I følge strategiplanen har Moss kommune har følgende utviklingsplan med milepælsplan for tiltak:

3.0 Utviklingsområder:

  1. Vurdering for læring; høst 2013 - vår 2016

Vurderingspraksisen ved kommunens skoler skal bidra til å forbedre læringsutbyttet til den enkelte elev.

  1. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd; vår 2014 - vår 2015

Ved hjelp av systematisk bruk av programmet skal alle skolers andel elever som opplever mobbing reduseres.

  1. Matematikk samt regning som grunnleggende ferdighet; høst 2014 - vår 2017

Elevene i Moss grunnskole skal prestere bedre i matematikk og i den grunnleggende ferdigheten regning.

  1. Ungdomstrinnsatsingen 2016/17; høst 2015 - høst 2017

Ungdomstrinnssatsingen 2012-2017 innebærer en skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

  1. Entreprenørskap i utdanningen; høst 2015 - høst 2017

Elevene i hele grunnskolen settes i stand til å tenke nytt og realisere ideene sine.

  1. Rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet; høst 2015 - høst 2016

Rådgiverne på ungdomstrinnet skal ha en kompetanse som gjør at de på en god måte kan ivareta veiledning av elevene ved overgang til videregående opplæring.

  1. Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering som en styrking av profesjonsutviklingen for lærere.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45