Skole

Moss kommune har elleve kommunale grunnskoler,tre 1-10 skoler, seks barneskoler, en ungdomsskole og en skole med tilbud til elever som trenger tilrettelagt spesialpedagogisk i små grupper.

I tillegg har vi en kulturskole som gir et bredt tilbud til elever fra Moss, Rygge og Våler, og Moss Voks som har tilbud til voksne mennesker med behov for norsk- og grunnskoleopplæring, språkpraksis, arbeidstrening, kunnskap om norsk samfunnsliv, lokalmiljø og arbeidsliv.

For å oppgradere vårt system for å være mer driftssikkert og gi alle de rette tilganger, har vi i sommer flyttet e-postene til lærere og assistenter i skolen. Dette arbeidet skal være ferdig til elevenes skolestart.
Er det nødvendig å sende informasjon til skolen om deres barn før skolestart, send da e-posten til skolens e-postadresse, rektor eller avdelingsleder for deres barns trinn. E-postadressene vil være den samme som tidligere, dette kan dere finne informasjon om på våre nettsider.
 
Vi håper at dette ikke vil være til stor ulempe for foresatte og andre som ønsker å komme i kontakt med lærerne.

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Her finner du som er avgangselev i grunnskolen informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage.

Vi vil bare minne om ordensreglementet i Moss kommune hvor det står i punkt 4.13:

Bruk av mobiltelefon og elektronisk utstyr er ikke tillatt i undervisningstiden. Den enkelte skole kan tillate bruk av mobiltelefon eller elektronisk utstyr når opplæringen legger opp til dette.

Dette vil si at alt slikt utstyr skal være avslått i undervisningen og dette gjelder også Smart-klokker.

Moss kommune har et årshjul for overgang barnehage - skole/ SFO. Årshjulet forplikter både barnehagene og skolene til et systematisk og regelmessig samarbeid siste år før skolestart, der hovedmålet er å sørge for god sammenheng i overgangen fra barnehage til skole slik at barnets behov for trygghet i overgangsprosessen blir ivaretatt og opplæringen kan tilpasses det enkelte barn fra første skoledag.

Moss kommune følger skolerute vedtatt av fylkeskommunen.

Det vil være noen avvik i forhold til når planleggingsdagene legges. Mer informasjon om dette i skoleportalen ved den enkelte skole.

?Skolerute 2016-2017 (PDF, 263 kB)
Skolerute 2017-2018 (PDF, 286 kB) 
Skolerute 2018-2019 (PDF, 286 kB)

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport. Les mer på Østfold kollektivtransports nettsider

Etter Opplæringsloven § 2-11 har man mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen; "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker." 

Søknad om elevpermisjon (DOCX, 47 kB)

Kommunalavdeling Kultur og oppvekst har ansvaret for Moss kommunes skole- og barnehagetilbud, samt det overordnede ansvaret for kulturområdet. 

Noen ganger ønsker foresatte og elever tilbud ved en annen skole enn nærskolen. Foresatte må da skrive en søknad som blir behandlet av Kommunalavdeling Kultur og Oppvekst.
 

Skole, oppvekst og kulturutvalget har fastsatt forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Moss kommune.

Felles ordensreglement (PDF, 73 kB)

Moss kommune har utarbeidet retningslinjer dersom foresatte ønsker å klage på barnehage- og skoletilbudet 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69248000
Faks : +47 69248001
Org.nr.: 944 38 34 76