PPT Pedagogisk - psykologisk tjeneste

Far som gir fart til sin datter på husken - Klikk for stort bilde

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans. PPTs arbeid omhandler barn, unge mellom 0 - 16 år og voksne. Tjenesten er gratis og gis til innbyggere i Moss og Våler.

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven (§ 5.) Dette innebærer at tjenesten er tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Skoler og barnehager kan også søke bistand i forhold til systemrettet arbeid for best mulig tilrettelegging av læringstilbud.

Sist endret 08.02.2016 11:17
Publisert 11.11.2015
Ansatte, PPT
NavnE-postTLFMob.tlfTittelAdresse
Anette Fjelde-post6924837993210373Avd.leder,PPTKirkegata 14, 3.etg
Ellen Tone Johannessene-post6924833547452921Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3 etg
Karoline Hiller Johansene-post45630926Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3.etg
Elisabeth Johnsone-post6924806945618133Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3.etg
Hilde Bogene-post6924833145618227Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3. etg
Tone Camilla Thoresene-post45619221Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3.etg
Kadri Heinpolde-post45619969Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3.etg
Marianne Lund Vike-post45618262Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3.etg
Ellen Hurve-post47468044Ped.psyk.rådgiverKirkegata 14, 3.etg
Wenche Løkling Lunde-post6924835448297193SaksbehandlerKirkegata 14, 3.etg

PPT samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæringssentra for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetninger og behov. Alle som jobber i PPT har taushetsplikt. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

PPT. Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Kirkegt.14,
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69 24 83 54