Særskilte behov

Barn som trenger særskilt tilrettelegging for å kunne få et likeverdig tilbud som andre barn, hva gjelder lek i barnehage og undervisning i skole har krav på dette.
Pedagogisk senter er etablert for å ivareta barn og unge med spesielle behov, både i kommunale og private barnehager.

Tiltakene kan være rettet inn på ulike nivåer, ut ifra barnets behov.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45