Helsestasjon (skole)

Målsetningen med skolehelsetjenesten er å fremme god trivsel, å formidle kunnskap om helserelaterte emner og å forebygge sykdom og skade. På skolen drives tjenesten av helsesøster og skolelege. Helsesøster har kontortid ukentlig, mens skolelegen er å treffe på skolen annen hver uke.

Sist endret 16.08.2016

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om:

 • Generelle helsespørsmål
 • Individuell helseopplysning
 • Tanker, følelser og forhold til andre mennesker
 • Henvisning videre ved behov
 • Spørsmål om seksualitet
 • Prevensjonsveiledning/nødprevensjon
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskap

Eksempler på hva du kan få hjelp til:

 • Tilpasning til ny skole
 • Hodepine
 • Magesmerter
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Positivt selvbilde/sette egne grenser
 • Tristhet, angst og vonde opplevelser
 • Problemer i forhold til vekt/overvekt
 • Kulturkonflikt og møte mellom kulturer
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45