Søknad om kulturstøtte 2017

Åpning av Bellevue stadion august 2014 (Annette Thorgersen) - Klikk for stort bilde Lag og organisasjoner med kultur- og idrettsaktiviteter som hovedformål og medlemmer i aldersgruppen 6-19 år kan søke kommunalt drifts- og aktivitetstilskudd. Søknadsfrist er 1. april.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

- Driftsstøtten innvilges etter innsendt medlemsliste og er ment å dekke organisasjonenes kostnader til ordinær drift.

- Aktivitetsstøtten skal stimulere til økt aktivitet blant målgruppen, og det kan søkes støtte til lokaler, utstyr, kurs og andre konkrete prosjekter. 

Alle søknader må minimum vedlegges
- foreningens vedtekter
- regnskap for siste år 
- styrets sammensetning 
- medlemsliste med navn, adresse og fødselsdato

Det bes om at de vedtatte retningslinjene  (PDF, 84 kB)leses nøye og overholdes. Søknadsskjemaer for driftsstøtte  (DOC, 44 kB)og aktivitetsstøtte  (DOC, 41 kB)sendes inn innen 1. april 2017.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45