Mini-vitenssenter på Refsnes skole som et av de første i Norge.

Matemateket på Refsnes skole - Klikk for stort bilde Alle barn kan bli gode i matte. Dette er ikke en påstand, men noe forskning har vist oss. Faggruppen i matematikk på Refsnes skole forteller om sitt innovasjonsprosjekt.

Tenke sjæl og sammen - om et lærerdrevet innovasjonsprosjekt i Mosseskolen.
Alle barn kan bli gode i matte. Dette er ikke en påstand, men noe forskning har vist oss. Tenk litt på det, før du leser videre. Hva betyr egentlig det, for elevene, for skolen og ikke minst for oss lærere?  Hvordan vi på Refsnes skole har jobbet med dette, på vår skole og i våre klasserom, skal vi dele med deg her. Alle skoler er ulike og hver skole må finne sin vei. Dette er Refsnes sin vei - inn i fremtidens skole.

Målsetning.
Elevenes tro på seg selv i faget må styrkes, elevenes læringsmiljø må fremme en dypere forståelse av matematikk og elevene må kunne anvende sin kunnskap i samhandling med andre. For å få til det må skolen endre sin praksis, vi lærere må jobbe annerledes.

Elevene trenger at vi lærere vet hvordan de tenker og har oversikt over hvilke misoppfatninger de strever med. Vi må trene elevene i å snakke matte - med hverandre, og i å bruke det matematiske språket når vi kommuniserer.

Det er på ingen måte noen enkel oppgave med mange ulike elever og behov i klasserommet, men øvelse gjør som kjent mester. På Refsnes skole trener vi mattelærere på å snakke mindre, på å stille bedre og rikere spørsmål, på å gi elevene bedre tenketid og på å la elevene være mer aktive. Vi trener på å velge bedre oppgaver til dem, og på å holde gode matematiske samtaler, som gir elevene dypere forståelse. Det er hardt og krevende, men også givende og inspirerende. Gevinsten er at vi ser at dette virker - skritt for skritt.

Arbeidsmetode.
På Refsnes startet vi opp med å veilede hverandre, og å forske på egen undervisning. Undervisningsøkter filmes, lærere reflekterer sammen over det som observeres, samtaleteknikker prøves ut og vi drøfter forskningsbaserte tilnærminger til undervisningen.

Høsten 2015 etablerte vi egen mattegruppe på skolen. Skolens mattelærere møtes nå jevnlig for å diskutere og drøfte ulike faglige undervisningsrelaterte spørsmål. 

En stor overgang handler om å gjøre matteundervisningen visuell nok for elevene. Alle trinn på skolen har også fått hver sin mattekasse, som inneholder basisutstyr som elevene ofte trenger, som kortstokker, brikker, målebånd, terninger m.m. Kassene har ulikt innhold og er skreddersydd for det enkelte trinn. Trenger vi noe knyttet til et spesielt område henter vi konkreter og utstyr på skolens Matematek.

Matemateket.
Skolens Matematek er et mini – vitensenter inne på skolen. Rommet er møblert for dialog og grupper som lærer sammen. I hyllene står konkreter, modeller og utstyr som behøves når en skal undersøke matte. Vi har bygget opp rommet selv, for at matteundervisningen ved skolen vår i større grad kan gjennomføres på elevenes premisser. Målet vårt på sikt er at skolen ikke trenger et eget Matematek, fordi vi alle sammen praktiserer forskningsbasert undervisning som fremmer både læring og motivasjon i alle klasserom. Matemateket er tilrettelagt for at vi lærere kan spille på lag med barns intellektuelle utvikling.

For elevene blir Matemateket noe annet enn klasserommet. Rommet skaper andre forventninger til det å lære matte. På Matemateket blir læringen synlig for alle, både for oss pedagoger og for elevene.

Matemateket utgjør et slags treningsstudio for oss undervisere. Vi filmer og observerer hverandre. Vi tester ut ny praksis og deler mestringsopplevelser og flauser. Det er her de store skrittene i kvalitetsutviklingen av skolens matteundervisning tas.

Veien videre.
Nå har det gått to og et halvt år siden vi startet med mattesatsingen vår. Vi føler oss fremdeles ganske ferske i dette med å drive dybdelæring i matematikk.. Det er utvilsomt krevende og litt skummelt også - å forandre seg som lærer. Men det er moro og givende, og en viktig investering i vår profesjonelle kapital.

For oss er det viktig at trykket på endringen holdes oppe over tid. Veien fra forskning på undervisning til praksis i klasserommet er fremdeles lang. Det at vi nå jobber strukturert og systematisk med kvalitetsutvikling i matematikkundervisningen ved skolen vår, gjør oss imidlertid optimistiske på at vi som skole har god endringstakt og -vilje på vår vei inn i fremtiden skole – der alle elevene våre bli gode i matte.   

Skrevet av faggruppa i matematikk ved Refsnes skole.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45