Forurenset grunn

Et bor som har tatt opp en jordsøyle på 1 meter. (Moss kommune) - Klikk for stort bilde

Moss kommune har en forskrift for forurenset grunn. Dersom det er risiko for at det er forurensning i grunnen, må området det graves i undersøkes. Tiltakshaver har ansvar for at det blir gjort. 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 har som formål å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene. Moss kommune har utarbeidet en forskrift som skal ivareta formålet.

Moss kommune har utarbeidet et aktsomhetskart over områder i Moss det er kjent at det er ekstra risiko for forurenset grunn. Det understrekes at tiltakshaver har ansvar for å vurdere om det er risiko for forurenset grunn i rådet det skal graves (selvom området ikke er lagt inn i aktsomhetskartet). Risikoen kan vurderes ut fra om det tidligere har vært aktiviteter på området som kan ha forurenset grunnen. Dersom tiltakshaver er trygg på at det ikke er forurensning i grunnen, skal dette begrunnes og avklares med Moss kommune.

Sist endret 19.08.2015 15:22
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45