Utbyggingsavtalen for Vanem næringsområde - Vanemskogen II skal endres og forhanlingene er startet

I medhold av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om endring av utbyggingsavtale mellom:
Moss kommune og Marin Trading Invest AS.

Forhandlingene gjelder endring av utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Vanem næringsområde - Vanemskogen Industriområde.

Forhandlingene vil bl.a omfatte gjennomføring av teknisk infrastruktur som vei og VA-anlegg. Saksutredning til gjeldende utbyggingsavtale følger av Bystyrets sak 056/11.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45