KUNNGJØRINGER
Publisert 24.03.2017

Norsk kulturforum avdeling Østfold har med bakgrunn i juryens uttalelse utsett Moss kommune til årets kulturkommune i regionen. Overrekkelse skjer 8. april kl. 14:00 på Galleri F 15. 

Moss kommune er dermed med videre i den nasjonale vurderingen av Norges kulturkommune 2017.

 

Publisert 24.03.2017

Betongbygg AS ønsker å legge til rette for en trinnvis utbygging av «Detaljregulering for Skarmyra, vedtatt 28.10.2013».
For å gi mulighet for slik utbyggingstakt ønsker man å dele opp byggeområdet i utbyggingsfelt som bedre tilsvarer de fremtidige eiendommene innenfor planområdet.  Oppdelingen i «byggefelt» gir ingen endring i formål, utnyttelse eller høyder, og ønskes derfor behandlet som en mindre endring av planen.

Det varsles derfor om oppstart av mindre endring av detaljreguleringen,jf. pbl § 12-14.

Publisert 23.03.2017

I tråd med Moss kommunes handlingsplan fram mot 2020 må den økonomiske rammen for tjenester for funksjonshemmede tilpasses. I henhold til vedtatt budsjett for 2017 betyr dette at tjenester for funksjonshemmede må  justere organiseringen av tjenestetilbudet slik at det gir en innsparing på ca. 10 millioner kroner inneværende år.

Publisert 23.03.2017

ROM Eiendom har engasjert Transportøkonomisk institutt (TØI) til å utrede hvilken effekt det har på persontransporten i en by/tettsted å bygge boliger og næringsbygg nær kollektivknutepunktene.

Publisert 21.03.2017

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av totalt 16 leiligheter i to mindre blokker i tre etasjer hver, samt parkeringsanlegg under bebyggelsen. Området er tidligere regulert til rekkehus, men det har vist seg være større etterspørsel på leiligheter. Detaljreguleringen utarbeides på grunnlag av gjeldende områdereguleringsplan for Røysåsen syd, vedtatt 28.05.02.

Publisert 20.03.2017
Kompostbinge.jpg

Moss kommune og MOVAR inviterer til kurs i kompostering 20. april kl. 18.00 i Bylabs lokaler i Dronningensgate 15. Her vil du lære deg alt du trenger for å komme i gang med kompostering av matavfall.

Publisert 17.03.2017

Det er ingen ting som per i dag tilsier at kostnadene knyttet til leie av midlertidig skolebygg og transport av Hoppern-elevene vil overstige det totale estimatet på 23 millioner kroner.

Publisert 17.03.2017

Elever og ansatte på gjeldende skole har blitt informert.

Publisert 16.03.2017
Adrian Kiss, Vilde Bakkevold-Jensen, Vilde Hersleth og William Jacobsen

Adrian Kiss, Vilde Bakkevold-Jensen, Vilde Hersleth og William Jacobsen er nominert til Drømmestipendet 2017.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45