KUNNGJØRINGER
Publisert 27.04.2017

Hensikten med planen er å legge til rette for hotell på del av eiendommen.

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom:
Moss kommune og Osloveien 149 AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av Kommunedelplan for Moss sentrum 2015 – 2026 (Sentrumsplanen )

Forhandlingene vil bl.a omfatte gjennomføring av teknisk infrastruktur som vei og VA-anlegg.

Publisert 20.04.2017

Moss kommune inviterer ideelle organisasjoner, politikere, fagmiljøer og interesserte innbyggere til en minikonferanse om «Fremtidens rusomsorg».

Sted: Samfunnssalen ved Moss rådhus
Dato: 15. mai kl.08.30 - 12.30
Konferansen er gratis.
Påmelding innen 1. mai: påmeldingsskjema

Publisert 20.04.2017

Bente Hedum har formidlet at hun ikke søker stillingen som rådmann/prosjektleder til nye Moss kommune.

Publisert 12.04.2017

Kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde har inngått en felles avtale for vedlikehold av kommunenes veilysnett. Vedlikeholdsavtalen er tegnet med Lyn Elektro AS og gjelder for 4 år. 

Publisert 06.04.2017

Ledig verv som mekler i Moss kommune
Er du bosatt i Moss kommune i Østfold, er  samfunnsengasjert og har lyst på nye utfordringer? Da er kanskje meklervervet noe for deg.

Publisert 06.04.2017

Bane NOR skal bygge dobbeltspor for jernbane i Moss og Rygge kommuner og søker, i medhold av forurensningsloven §11, om tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedende arbeid.

Publisert 05.04.2017
Parkteatret - scenen

Østfold Fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det kan søkes støtte til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål.

Publisert 05.04.2017
Avfall
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45