Ledige stillinger

Du søker elektronisk på ledige stillinger i Moss kommune. Se ytterlige informasjon her om hvordan du søker.

Ta kontakt på telefon 69 24 80 31 eller 69 24 80 40 dersom du får problemer med søknadsskjemaet, eller du har spørsmål til dette.

Har du spørsmål i forbindelse med en eller flere utlyste stillinger, finner du kontaktinformasjon i utlysningsteksten.

 


Ved Peer Gynt Helsehus er det ledig 100% vikariat som ferievikar sykehjemslege, ledig fra 26.06.17 til 06.08.17. Det kan bli ledig vikariat ved andre sykehjems institusjoner i Moss kommune i samme periode.

Tjenester for funksjonshemmede søker etter ferievikarer til sommerferieavviklingen. Vi søker fortrinnsvis deg som har en helse- og sosialfaglig bakgrunn fra videregående eller høyskole, men tar også i mot søknader fra egnede søkere med interesse for å arbeide med mennesker med funksjonshemning.  Du må være tilgjengelig i fra midten av juni til midten av august.  

Moss kommune har 2 x 70 % nyopprettet stillinger som psykomotorisk fysioterapeut. Søkere må selv etablere seg i lokaler i Moss

Moss kommune ved kommunalavdeling plan, miljø og teknisk har ledig stilling som GIS ingeniør. Stillingen er ledig fra juni 2017

Ved Melløsparken sykehjem er det ledig 2 stillinger for sykepleier i turnus med arbeid hver 3 helg.
En 100 % stilling for tiden ved avdeling 2 A, og en 80 % stilling for tiden ved avdeling 5 B.
Begge avdelingene har beboere med ulike somatiske lidelser. 

Moss kommune har 2 x 70 % nyopprettet stillinger som fysioterapeut/manuell terapeut. Søkere må selv etablerer seg i lokaler i Moss.

Ved Moss Voks er det ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder med rektorfunksjon for voksenopplæringen. Tjenestestedet er for tiden Moss Voksenopplærings- og kvalifiseringssenter (Moss Voks).

Virksomhet for bo- og servicesenter søker etter sykepleierstudenter til 3 rekrutteringsstillinger med arbeid annenhver eller tredje hver helg. Den resterende delen av arbeidstiden utføres i ferier og i rolige perioder av studiet, slik at det totalt utgjør 40% stilling i løpet av året. Fast lønn for 40% stilling hver måned.

Ved bo- og servicesenter er det ledig faste stillinger som sykepleier i stillingsstørrelse 64,08% på natt. 

Ved bo- og servicesenter er det ledig 2 stillinger som sykepleier, begge er 100% faste stillinger. Stillingsstørrelse kan tilpasses.