Ledige stillinger

Du søker elektronisk på ledige stillinger i Moss kommune. Se ytterlige informasjon her om hvordan du søker.

Til obs: Fra sommeren 2017 vil enkelte stillingsannonser være lenket til jobbsøkersystemet JobbNorge og du skal da bruke dette systemet. Følg instruks i den enkelte annonse.

Ta kontakt på telefon 69 24 80 31 eller 69 24 80 40 dersom du får problemer med søknadsskjemaet, eller du har spørsmål til dette.

Har du spørsmål i forbindelse med en eller flere utlyste stillinger, finner du kontaktinformasjon i utlysningsteksten.

 


I Moss Kommune er det ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder. Tjenestestedet er for tiden Åvangen skole. Stillingen er ledig fra 01.09.17.

Har du lyst til å jobbe innen et spennende fagfelt, og sammen med engasjerte og dyktige kollegaer?


Ved Forebyggende virksomhet, Avd. psykisk helse er det ledig 3* 17,61% fast helgestilling som Miljøterapeut/miljøarbeider i turnus  
 

Tjenester for funksjonshemmede er en stor virksomhet med kontinuerlig behov for tilkallingsvikarer og for vikarer i kortere vikariater. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen vil du bli kontaktet direkte av den enkelte avdeling dersom avdelingen har behov for din kompetanse.

Ved Tjenester For Funksjonshemmede er det ledig faste 100% stillinger som vernepleier i turnus.
 
Vi søker deg som er positiv, mestrer en variert arbeidssituasjon, og ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av fag og tjenestekvalitet.

Tjenester for funksjonshemmede søker tilkallingsvikarer til arbeid i team med bruker med særlige utfordringer.

Ved barnehagene har vi behov for tilkallingsvikarer. Det kan også være ledige vikariater i kortere og lengre perioder, med ulike stillingsstørrelser.

I en dynamisk organisasjon på størrelse med grunnskolen i Moss kommune, vil det alltid være behov for kvalifiserte lærere. Dette kan være vikariater i kortere eller lengre perioder, og med ulike stillingsstørrelser. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen, vil du bli kontaktet direkte av de enkelte skolene, dersom skolene har behov og de finner din kompetanse formålstjenlig. 

Vi gjør videre oppmerksom på at vikariater over 6 måneders varighet lyses ut særskilt. Disse vil bli annonsert blant annet på Moss kommunes hjemmeside, og vi ber deg derfor å følge med her, hvis slike stillinger er av interesse.

Fant du det du lette etter?