Kommuneoverlegen

Knut Michelsen - Klikk for stort bilde

Lars Erik Hansen - Klikk for stort bilde

 

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Knut Michelsen og Lars Erik Hansen er kommuneoverleger og har kontor i rådhuset i kommunalavdeling helse og sosial. 

Enhver beboer har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller oppholder seg.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen skal bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til sentrale lover og retningslinjer for kommunal helsetjeneste. I tillegg er kommuneoverlegen ansvarlig for følgende områder:
 - Smittevern
 - Miljørettet helsevern
 - Utredning og planlegging av helsetjenester i kommunen
 - Kvalitetsutvikling
 - Plan for helseberedskap

 

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig antall fastleger :
 -  Å inngå avtaler med tilstrekkelig antall leger for å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på en fastleges liste.
 -  At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid i skole- og helsestasjonstjeneste, som tilsynslege ved sykehjem, i fengselshelsetjeneste og i helsetjeneste for asylsøkere.
 -  At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av utrykningsplikten.

Legevakt

 

Spesialisttjenesten er et statlig ansvar. En oversikt over spesialister kan man finne ved å gå inn på nettstedet Helse Sør-Øst.

Moss kommune samarbeider tett med Sykehuset Østfold.

Smittevernkontoret er en del av avdeling Helsestasjonen i Forebyggende Virksomhet. Oppgavene er knyttet opp mot smittevern for den enkelte og kommunen som helhet.

Telefontid og timebestilling: tlf. 69248329
• TIRSDAG,   KL. 09.00-11.00 OG 12.00-14.00.
• TORSDAG, KL. 09.00-11.00 OG 12.00-14.00.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45