Parkeringsbestemmelser

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og parkeringsforskriften.
Som bilfører har du plikt til å gjøre deg kjent med gjeldende lover og forskrifter. 
Bilfører har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilt som er satt opp på stedet.
Du finner lenker til de aktuelle og gjeldende lover og regelverk på denne siden.

Ved ikrafttreden av ny parkeringsforskrift 1.1. 2017 videreføres avgiftsfritak for parkering for el- og hy-biler på alle kommunale plasser i Moss kommune.
Merk at hy-biler er hydrogenbiler med "HY" på nummerskiltet, ikke hybridbiler.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45