Kommunale anlegg
Publisert 08.02.2017
Gravetrase Elgveien

Moss kommune skal bygge nytt kommunalt ledningsnett. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Publisert 07.09.2016
VA anlegg Kilsbakken - 2016

Moss kommune skal sanere og bygge nytt kommunalt ledningsnett i Kilsbakken.
Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Publisert 11.09.2015
Kommunalt anlegg - kallumv-snorresv-

Moss kommune skal bygge nytt kommunalt ledningsnett. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)