Regelverk for husholdningsavfall

Lastebil henter søppel - Klikk for stort bilde Alle husstander i Moss kommune er forpliktet til å betale husholdningsrenovasjon. Det vil si at alle er forpliktet til å ha beholdere til plast, papir/papp, glass/metall og restavfall

Avfallsbeholderne ved hus og leiligheter skal plasseres maks 8 meter fra kjørbar vei. Dette er for at renovatøren ikke skal måtte gå lengere avstander ved hver bolig. Dersom det praktisk ikke er mulig å plassere beholderne såpass nærme veien har man to alternativer:

  1. Selv trille avfallsbeholderen ned til kjørbar vei dagen før avfallet skal hentes. Hvilke dager det gjelder for din adresse kan du finne i hentekalenderen.
  2. Betale ekstra for gangavstand til beholderen. Satsene for ekstra gangavstand er beskrevet i kommunens prisliste (PDF, 444 kB).

Informasjon om etablering av avfallsskur utendørs, avfallsrom innendørs, og etablering av nedgravde avfallsløsninger er beskrevet i  Renovasjonsteknisk avfallsnorm (PDF, 3 MB). Ta kontakt med seksjon for miljø for veiledning i forbindelse med etablering av avfallsskur, avfallsrom eller nedgravde avfallsløsninger. 

Det er MOVAR som utfører renovasjonstjenesten i Moss kommune.

Bestemmelsen om tvungen husholdningsrenovasjon ble bestemt i bystyret i desember 2013 da forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Moss kommune (PDF, 204 kB) ble vedtatt. Med forskriften ble det også vedtatt at alle hytter og campingplasser er forpliktet til å betale hytterenovasjon. Det er satt opp flere fellespunkter for avfall ved hyttegrendene, og her skal det også kildesorteres.  

Publisert av Gyda Silvia Hellgren Rolfsøn. .
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for miljø
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 904 75 772
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)