Eiendomsskatt i Moss kommune

eiendomsskatt- web.jpg - Klikk for stort bilde Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6.juni 1975 kan bystyret vedta utskriving av eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om eiendomsskatt og eventuell promillesats som skal benyttes bestemmes av bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen og gjelder for ett år av gangen.

Alle eiendommer takseres av profesjonelt takstpersonell, de gjennomfører besiktning og vurdering etter føringer gitt av bystyret. Forslag til skattetakstgrunnlag legges så frem for Skattetakstutvalget som fatter vedtak. Klage på skattetakstgrunnlag avgjøres i Overskattetakstutvalget. Alle som får ilagt eiendomsskatt for første gang, eller får endret grunnlaget blir meddelt dette skriftlig med informasjon om klagemuligheter.

Henvendelser vedrørende eiendomsskatt kan rettes til Bente Johannessen på tlf 69 24 80 46 eller 979 50 853, eventuelt. E-post : bente.johannessen@moss.kommune.no

Generelt om eiendomsskatt i Moss kommune

Promillesats:
Skal ligge mellom 2 og 7‰. For 2015 er satsen 3,95‰. Kan endres hvert år av bystyret.

Bunnfradrag:
Benyttes ikke.

Fakturering:
Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter 6 ganger pr. år.

Takstområde:
Fra og med 2009 ilegges eiendomsskatt i hele kommunen. Kun ubebygde tomter er fritatt

Fritak:
Husstander med samlet inntekt inntil 3G kan søke helt eller delvis fritak. Det må søkes hvert år det ønskes fritak. Enkelte eiendommer/organisasjoner kan etter søknad fritas for eiendomsskatt.

Klage:
Vedtatt skattetakst på nytakserte eiendommer må påklages innen gitt frist. Vedtak i overskattetakstutvalgeter endelig. Tidligere takster kan også påklages ved den årlige utleggingen av eiendomsskattelistene.

 

Sist endret 25.08.2015 13:56
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for GEO-data
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)