Publisert 28.05.2015
Gro Gustavsen. Kommunalsjef helse og sosial -1..jpg

Gro Gustavsen er ansatt som ny kommunalsjef for området helse og sosial. Hun er i dag kommunalsjef for samme fagområder i Andebu og har hatt samme stilling i Nedre Eiker. Hun tiltrer stillingen 1. september.

Publisert 27.05.2015
Befolkningsutvikling 2009-2014 tall SSB

Befolkningsstatistikk pr. 31.12.14. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Publisert 27.05.2015
Mossehallen 2

Fristen for å søke treningstider og for å melde inn arrangementer som cup'er og turneringer i kommunale gymnastikksaler og idrettsanlegg for skoleåret 2015/2016, er 1. juni 2015.

Publisert 27.05.2015
Aktivitetsdag med 4H 27.juni 2014

Brosjyrene er nå delt ut til skoler i Moss, og ganske snart på vei hjem i barnas skolesekk.  Sommeren nærmer seg med stormskritt og ferieklubben skjer uke 26, 27, 28 og 33.

Publisert 26.05.2015
Moss sentrum.jpg

Sentrumsplanen er nå fremmet til politisk sluttbehandling. Planen behandles i MTS-utvalget 3/6, Formannskapet 4/6 og i Bystyret 15/6-2015.

Publisert 26.05.2015
To jenter spiller fiolin

Etter en stor vårrengjøring i ventelistene er kulturskolen nå klar for å ta imot nye søknader.

Publisert 26.05.2015

Bystyret vedtok detaljreguleringsplanen for Peer Gynts vei 73 og 83 i møtet den 4. mai. Dermed er de to gamle barnehagetomtene ved sykehuset omregulert til boligformål. Det kan bygges lavblokker i 4 etasjer.

Jfr. plan- og bygningsloven kan vedtaket påklages av parter med rettslig klageinteresse. Klagefrist er 15. juni. Evt. klage sendes Moss kommune, boks 175, 1501 Moss.

Publisert 22.05.2015
Hoppern skole

Det varsles herved oppstart av planarbeidet for regulering av nye Hoppern skole med flerbrukshall. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring som første ledd i konsekvensutredning av planen.

Publisert 22.05.2015
Sentrumsfoto

Handelsstanden i Moss sentrum avholder Mossedager torsdag 11. juni til lørdag 13. juni. 

Publisert 22.05.2015
Sykkelservicestasjon

21. mai åpnet ordfører Tage Pettersen to servicestasjoner for sykkel i Moss sentrum. En stasjon vil stå ved jernbanestasjonen og den andre vil stå på hjørnet mellom Kirkeparken videregående skole, gågata og Moss kirke.

Publisert 20.05.2015
Grilling på Alby

"I tjukkasgjengens fotspor" er et fysisk, sosialt og kulturelt møtepunkt for hjemmeboende personer med demens og deres ledsagere. Vi avslutter vårsesjonen med siste dag 16. juni. 

Publisert 20.05.2015
Rådmann Bente Hedum Moss kommune web1.jpg

Rådmann Bente Hedum har presentert forslag til kommunens Handlingsplan for 2016-2019.

Publisert 20.05.2015

I etterkant av episoden der en elev ved en av skolene i Moss følte seg rasistisk behandlet av bedriften vedkommende hadde sin arbeidsuke på, har Moss kommune kommet med en uttalelse i saken.

Publisert 15.05.2015
Omsorg kunstner Lise Amundsen

Bystyret har vedtatt en ny og overordnet arbeidsgiverstrategi for Moss kommune. Strategien skal være et felles grunnlag for alle medarbeidere i Moss kommune og beskriver på et overordnet nivå hvordan vi skal arbeide for å nå våre mål.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Moss kommune Rådhuset, Kirkegata 15 Postboks 175, 1501 Moss
E-post : post@moss.kommune.no
Telefon
: +47 69 24 80 00

Org.nr.
: 944 383 476
Åpningstid
: 08:00-15:00

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Skole - pålogging
Moss kommune på Facebook
Jernbaneplanlegging
Rådmann Bente Hedum      Webredaksjon Web      Fellesmottak post E-post