Publisert 02.03.2015
Hjerte i himmelen

Sorg og omsorg i Mosseregionen inviterer alle til åpent møte på Velferdssentralen, Sykehusgata 10, torsdag 5.mars kl.18.00.

Publisert 02.03.2015
haakon_paulsberg_004.gif

Lørdag 14. mars kl. 14.00 

Kulturcafeen åpner kl 13.00 og konserten koster kr. 150,- 

Publisert 27.02.2015
Folk i aktivitet

Norsk Kulturforum i Østfold har kåret Moss kommune som fylkets kulturkommune 2015!  Moss skal nå delta i kåringen om Norges kulturkommune.

Publisert 23.02.2015
varsling 3.jpg

Kommunen bruker verktøyet UMS ServiceVarsling. Verktøyet gjør det mulig for vei, vann og avløpsseksjonen å varsle byens abonnenter av drikkevann om både planlagte og uforutsette hendelser som kan påvirke leveransen eller kvaliteten på drikkevannet.

Publisert 20.02.2015
Rådhuset

Informasjon om priser og eventuelle endringer i eiendomstjenester i kommunen for eiendomsskatt, renovasjon, vann og avløp.

 

Publisert 18.02.2015
Moss havn

Bystyret vedtok i møte 24.11.2014 planprogram for områderegulering av Moss havn. Her finner du det endelige planprogrammet justert i henhold til Bystyrets vedtak.

Publisert 17.02.2015
Illustrasjon boligbrann

Meld deg på brannvernlederkurs våren 2015, 24. - 25. mars eller 5 mai. - 6.mai.

Publisert 16.02.2015

For 2014 ble det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på kr 5,36 mill. på «bykassas» (rådmannens område), før avsetning og bruk av fond er beregnet. Netto driftsresultat ble positivt med kr 10,7 mill., tilsvarende 0,5 % av brutto driftsinntekter.

Publisert 13.02.2015
Adresseringsskilt

Etter gjeldende lovverk  (Matrikkelloven) skal alle boliger ha en offisiell adresse tilknyttet en adresseparsell. I Moss gjenstår noen få områder hvor dette ikke er gjennomført. Det gjelder landbruksområdene på Søndre Jeløy, Dillingøya samt hytteområdene ved Mosseelva. (Vanem/Nore)

 

Publisert 10.02.2015
Nesparken- ved vannet

Tall for 2014 viser en nedgang i sykefraværet fra 10.6% i 2013 til 10,3% i 2014. Det er først og fremst innen pleie og omsorg vi finner den største nedgangen.

Publisert 10.02.2015
Markering av Mossekonvensjonen 200 år

Moss kommune feiret i 2014 200-årsjubileet for Grunnloven og Mossekonvensjonen. Det er laget en rapport over aktivitetene i jubileumsåret.

Publisert 05.02.2015
Åpent infomøte KVU Oslofjord 030215

Tirsdag 3. februar avholdt Moss kommune åpent infomøte om KVU for kryssingen av Oslofjorden med innlegg fra Statens Vegvesen, Jernbaneverket, NHO Østfold og Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy. Her er presentasjonene fra møtet.

Publisert 29.01.2015
Rosenvinge Park

MTS-utvalget har i møte den 07.01.2015 vedtatt at forslag til detaljregulering for Rosenvinge Park skal legges ut til offentlig ettersyn.  

Publisert 07.01.2015
Forside sentrumsplanen 2015-2026.jpg

Formannskapet vedtok møte 1. desember 2015 å legge ut forslag til sentrumsplan for perioden 2015-2016 til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 1. mars 2015. 

   

Søk

Kontaktinformasjon

Moss kommune Rådhuset, Kirkegata 15 Postboks 175, 1501 Moss
E-post : post@moss.kommune.no
Telefon
: +47 69 24 80 00

Org.nr.
: 944 383 476
Åpningstid
: 08:00-15:45

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Skole - pålogging
Moss kommune på Facebook
Jernbaneplanlegging
Rådmann Bente Hedum      Kommunalsjef Are H. Solvang      Mottak post E-post