Publisert 10.12.2014
Pepperkakehus1-jul2013.Foto S.H..jpg

For juletiden er det endrede åpningstider for kommunale kontorer, virksomheter og andre institusjoner. Her følger åpningstidene for rådhuset, NAV Moss, biblioteket, kemnerkontoret, helsestasjonene og barnevernet.        
 

Publisert 19.12.2014
Dame i solarium

Regjeringen har nå bestemt at solarier ikke trenger å være betjente. Fra 01.januar 2016 kan ulike elektroniske løsninger håndheve aldersgrensen på 18 år. 

Publisert 18.12.2014
En liten prat

Muligheten til å søke barnehageplass er midlertidig stengt.

Publisert 17.12.2014
Forside sentrumsplanen 2015-2026.jpg

Formannskapet vedtok møte 1. desember 2015 å legge ut forslag til sentrumsplan for perioden 2015-2016 til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 1. mars 2015. 

Publisert 17.12.2014

Elevene i Moss grunnskole prestererte i 2014 meget godt på nasjonale prøver i forhold til målsettingene. Noen skoler er helt i landstoppen, mens gjennomsnittet av skolene i Moss er bedre enn Østfoldsnittet og bedre enn eller lik landsgjennomsnittet. Konklusjonen må være at det arbeides godt med grunnleggende ferdigheter ved alle skoler i Moss.

Publisert 09.12.2014
Avfallsbeholdere

 I løpet av jula blir det noen omlegginger i henting av husholdningsavfall i Moss kommune.

Publisert 08.12.2014

Bystyret vedtok den 24. november områdereguleringsplanen for Nore og Vanem. Planområdet omfatter ca 1200 dekar mellom fv 120, Moss pukkverk og Vansjø. Planen legger til rette for industri-, lager- og verkstedvirksomhet.

Publisert 05.12.2014
automat

Ordningen gjelder for kommunale parkeringsplasser frem til og med lørdag 20. desember 2014.

Publisert 05.12.2014
Moss kommune. Budsjett for 2015. Rådmannens forslag av 12.11.14

Rådmannen presenterte forslag til kommunens budsjett for 2015 for politikere og presse i formannskapssalen, onsdag 12.11.14. Etter formannskapets møte 1.12 ligger budsjettet til gjennomsyn i rådhusets foaje. Eventuelle merknader må meldes skriftlig til politisk sekretariat senest torsdag 11.12.14.

Publisert 05.12.2014
Vannmåler 2

Les av vannmåleren og rapporter målerstanden så snart som mulig innen fristen  31. desember 2014. Tjenesten med registrering legges ned 15. januar 2015 kl. 12.00. Husk å ha avlesningskortet tilgjengelig når du registrerer avlesningen på nett eller telefon.

Publisert 01.12.2014
Kulpeåsen B7 illustrasjon

Moss bystyre har i møte 20.10.2014 godkjent detaljregulering med bestemmeslser for del av Kulpeåsen - Boligområde Sjøhagen B7

Publisert 01.12.2014
Feier i aksjon

I løpet av en 4-årsperiode tilbys faste boenheter med skorstein og fyringsanlegg en feiing av skorstein samt et tilsyn med fyringsanlegget.

Publisert 01.12.2014
Illustrasjon boligbrann

1. desember er dagen for skifte av batterier i brannvarslere. Fra 2. – 4. desember får 40 000 husstander over hele landet besøk av lokale brann- /feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis, uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.

Publisert 20.11.2014
Smabrisen_hoyrelogo.jpg

En betydelig andel av den politianmeldte volden skjer i tilknytning til utelivet, og over 80 % av voldstilfellene i Norge kan være alkoholrelaterte.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Moss kommune Rådhuset, Kirkegata 15 Postboks 175, 1501 Moss
E-post : post@moss.kommune.no
Telefon
: +47 69 24 80 00

Org.nr.
: 944 383 476
Åpningstid
: 08:00-15:00

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Lag PDF SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Jobbe i kommunen?
Moss kommune på Facebook
Jernbaneplanlegging
Når hentes avfallet?
Rådmann Bente Hedum      Kommunalsjef Are H. Solvang      Mottak post E-post