Jernbanen - Utbygging av dobbeltspor og ny stasjon i Moss

2 tog klare til avgang fra Moss stasjon - Klikk for stort bilde

Det er en stor investering som skal gjøres i byen vår og et tema som engasjerer mange. Vi har samlet informasjon om planleggingen og fremdriften for arbeidet på denne siden og vil oppdatere jevnlig slik at alle interesserte kan følge med på arbeidet.

Framdrift i arbeidet:

Bane NOR har utarbeidet områderegulering for hele strekningen gjennom Moss og Rygge. Rygge kommune vedtok sin del av planen den 22.9.2016. Moss bystyret vedtok planen den 14.11.2016.

Ved vedtak forelå det innsigelse fra Bane NOR til reguleringsbestemmelsenes §4.5. Bestemmelsen var ment å sikre kapasiteten ved Moss havn under byggeperioden for jernbanen.

I februar ble det inngått avtale mellom Moss Havn og Bane NOR. Med bakgrunn i dette vedtak Moss bystyre den 27.2.2017 å fjerne reguleringsbestemmelse § 4.5. Planen er rettskraftig.

Det er mottat 85 klager på planvedtaket. Disse ble behandlet i teknisk utvalg den 9.3.2017. Deler av klagene ble avvist, de øvrige ble behandlet men ikke tatt tilfølge. Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Med bystyrets vedtak 14. november og 12.desember 2016 har Moss kommune sagt ja til jernbanen kan utbygges som vist i den vedtatte planen.

Når planen nå er vedtatt vil Bane NOR starte forberedende arbeider. Forberedende arbeider består av grunnerverv, samt etablering av midlertidige spor og anleggsveier.

  • Arbeid med midlertidige spor og anleggsveier i Moss vil starte i 2017/2018.
  • Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019.
  • Det er forventet å ta i bruk nytt spor og stasjon ved ferdigstillelse 2024.
  • Etter at nytt spor er tatt i bruk vil det fortsatt være etterarbeider med å ferdigstille gater og torg rundt stasjonen.

Du kan hente informasjon og stille spørsmål på Bylab:

På Bylab Moss i Dronningens gate 15, kan du hente informasjon og snakke med kommunens planleggere.
Deltagere fra Bane NOR vil være tilstede på Bylab for å besvare spørsmål fra kl 15:00-19:00:

  • Torsdag 26. januar
  • Torsdag 16. februar
  • Torsdag 30. mars
  • Torsdag 27. april
  • Torsdag 15. juni

Dokumenter og informasjon om arbeidet:

Informasjon fra Bane NOR:

Kontaktpersoner i Bane NOR:

Prosjektsjef: Jarle Rasmussen
                     Tlf: 916 73 402
                      E-post: raja@banenor.no

Prosjekteringsleder: Trygve Sørbø Kvarme
                     Tlf: 975 13 254
                      E-post: sortry@banenor.no

Grunnerverver: Marie Oppegård
                     Tlf: 920 66 466
                      E-post: oppmar@banenor.no

Kommunikasjonsansvarlig: Nina Kjønigsen
                     Tlf: 456 18 351
                      E-post: kjonin@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver: Ivar Arne Berge
                     Tlf: 903 60 109
                      E-post: beriva@banenor.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45